+386 (0)2 330 53 50 |  podpora@jamada.si
Pantheon Accounting

workbook 1205044 1280

Porabili boste manj časa za vpisovanje podatkov, imeli boljši izkoristek dela in delali manj napak pri vnosu podatkov. Vse zakonske spremembe in standardi se v programu avtomatsko osvežijo preko interneta, zaradi česar bo vaš servis vedno posloval v skladu s predpisi. Računovodski program PANTHEON omogoča tudi razvoj svetovanja in finančnih analiz ter s tem povezanih storitev.

 

calculator 7 128   excel 3 128

 Računovodenje podjetij

Računovodski servisi

S PANTHEON-om lahko pokrijemo vse poslovne procese v podjetju: nabavo, prodajo, proizvodnjo, servis, in podporne procese: kadrovanje, finance, računovodstvo, načrtovanje, kontroling. Z vami je od majhnih začetkov, ko morda potrebujete le izstavljanje računov, do večjega podjetja z več podružnicami in mednarodnim poslovanjem. Rasel bo z vami in se prilagajal vašim potrebam ter deloval v povezavi z drugimi programi kot temeljni kamen vašega informacijskega sistema, zato vam je na voljo v več različicah glede na funkcije, ki jih nudi. Poleg mnogih informacijskih funkcij ponuja številna orodja za lažje delo računovodij.

PANTHEON računovodskim servisom zagotavlja učinkovit, stabilen, varen in zmogljiv računovodski program, ki je preprost za uporabo. S poslovno analitiko lahko računovodja svojim strankam nudi poslovno svetovanje, ima možnost ekspresne izdaje poslovnih poročil, ki jih iz PANTHEON-a izvozi v PDF, MS Excel ali e-pošto ter oddaja bilance na AJPES neposredno iz programa preko internetne povezave. Z Gostovanjem ga lahko uporabljate brez vložka v infrastrukturo in vzdrževanje.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cenik programske opreme PANTHEON Accounting

 

 PANTHEON SE  

PANTHEON ME 

 mesečni najem: 57,00 €

nakup: 1.499,00 €

 mesečni najem: 65,00 €

nakup: 1.699,00 €

 • Blagajniško poslovanje
 • Izdaja in prejem dokumentov
 • Poslovanje z eRačuni
 • Zaloge in skladišča
 • Potni nalogi
 • Kadrovska evidenca
 • Poslovanje s tujino
 • Lastno računovodstvo
 • Obračuni plač
 • Poslovna analitika
 • Osnovna proizvodnja
 • Osnovna sredstva
 • Servis
 • Poslovna inteligenca – prednastavljene nadzorne plošče
 • Poslovna inteligenca – nadzorne plošče po meri
 • Poslovna inteligenca – analize, poročila, načrtovanje
 • Blagajniško poslovanje
 • Izdaja in prejem dokumentov
 • Poslovanje z eRačuni
 • Zaloge in skladišča
 • Potni nalogi
 • Kadrovska evidenca
 • Poslovanje s tujino
 • Lastno računovodstvo
 • Obračuni plač
 • Poslovna analitika
 • Osnovna proizvodnja
 • Osnovna sredstva
 • Servis
 • Poslovna inteligenca – prednastavljene nadzorne plošče
 • Poslovna inteligenca – nadzorne plošče po meri
 • Poslovna inteligenca – analize, poročila, načrtovanje

Podrobnejše razlike med licencami si oglejte tukaj.

   

 Upravljanje terjatev in obveznosti Računovodska konzola

 • S PANTHEON-om imamo odličen pregled nad poslovanjem s svojimi dobavitelji in kupci (partnerji). Že preko samega vpogleda v partnerja hitro vidimo, katere dokumente smo izmenjali, koliko prometa smo ustvarili z njim, koliko mu dolgujemo oz. koliko nam dolguje.
 • Prednastavljeno knjiženje nam pomaga, da ne razmišljamo o knjiženju računov in se istočasno izognemo nepravilnostim pri knjižbah.
 • Avtomatska opravila poskrbijo, da so poslovni dogodki ažurno knjiženi.
 • Plačilni promet obsega podporo gotovinskemu in negotovinskemu poslovanju, pripravo kompenzacij, pobotov, izvoza datotek s plačilnimi nalogi, ki jih uvozimo v izbrano banko, in uvoza bančnih izpiskov ter njihovo avtomatsko knjiženje, ki prihrani veliko časa.
 • Veliko število pregledov terjatev do kupcev in obveznosti do dobaviteljev (odprte postavke, zapadle postavke, največji kupci in dobavitelji po prometu …).
 • Funkcionalnosti (zamudne) obresti, opomini in izterjava nam pomagajo pri izterjavi terjatev do kupcev, ki niso pravočasno ali sploh niso poravnali svojih obveznosti.
 
 • Pregled opravljenega dela po več bazah podjetij, na katerih delajo v servisu, in prenos podatkov v periodično fakturiranje
 • Kontrolni izpisi glavne knjige za več baz podjetij na enem mestu
 • Kontrolni izpisi se pošljejo dnevno na e-naslov
 • Možnost odpiranja dokumentov in izpisov v drugih bazah preko hitrih bližnjic
 • Možnost avtomatskega knjiženja izdanih, prejetih ali POS računov »preko noči«
 • Nastavitev lastnih bližnjic do funkcionalnosti v programu
 • Z avtorizacijami omejimo uporabnikom dostop ali vpogled v posamezne dele programa.
 • Uporabnik lahko izvozi podatke, šifrante, knjižbe in poročila v PDF ali Excel, kjer jih poljubno uporablja ali oblikuje.
 • Enostavno le z dvoklikom na posamezno vrednost brutobilance dobimo pozicije, iz katerih je ta vrednost sestavljena, ali odpremo račun s klikom na dokument.
 • Uporabnik ima poleg številnih že pripravljenih standardnih poročil možnost izdelave lastnih poročil in analiz.
 • Po lastnih potrebah si izdelamo predloge za avtomatsko (ponavljajoče) knjiženje poslovnih dogodkov

 

Poročila državnim institucijam   Zakonska skladnost  Poslovna analitka
V napredne verzije PANTHEON-a je vgrajena zmogljiva poslovna analitika, ki omogoča pregledovanje poslovanja na vseh nivojih podjetja. Tako ima računovodja vedno pregled nad poslovanjem svoje stranke, ključnih informacij pa ni več potrebno iskati na več mestih. Informacije in analize je možno tudi na klik izvoziti v e-pošto ali MS Excel tabelo. Podatke je možno prikazovati v enostavni obliki ali pa v bolj specifični obliki.

Pomembni podatki analiz za računovodje in direktorje:

 • Pregled narejenega dela po projektih
 • Koliko denarja je na računu odprtih ali zaprtih postavk
 • Terjatve in obveznosti
 • Mesečni rezultat dela
Poslovni informacijski sistem je živ organizem, ki se mora spreminjati in prilagajati. Samo spremembe zakonodaje zahtevajo neprestano obnavljanje programske opreme. Še več sprememb in izboljšav je lastnih razvoju programa, ki ga dela vedno bolj uporabnega, stabilnega in hitrega.

Zaradi vsega omenjenega je potrebno program osveževati z novimi verzijami. Osveževanje PANTHEON-a se vrši preko interneta, osvežuje pa se najmanj enkrat na tri mesece, ko so na voljo nove verzije programske opreme s popravki, spremembami in izboljšavami. Ob pomembnih spremembah zakonodaje (npr. sprememba v obračunavanju DDV, uvedba fiskalizacije) se program posodobi na isti dan, kot se spremeni zakonodaja.

Da bi bilo osveževanje za uporabnika čim manj delovno intenzivno opravilo, je celoten postopek osveževanja avtomatiziran in poteka preko interneta.Tajnost in varnost uporabnikovih poslovnih podatkov je pri osveževanju zagotovljena!

Strokovnjaki v Datalabovem razvoju skrbijo skrbijo za izboljšave v programu, hčerinska podjetja pa pregledujejo zakonodajo, v skladu s spremembami osvežujejo program ter ga hkrati prevajajo v lokalni jezik. Tako je program vedno ustrezno posodobljen.

Pregled poslovanja na vašem namizju

V napredne verzije PANTHEON-a je vgrajena zmogljiva poslovna analitika, ki omogoča pregledovanje poslovanja na vseh nivojih podjetja. Tako ima vodstvo podjetja vedno pregled nad poslovanjem, ključnih informacij pa ni več potrebno iskati na več mestih.

O podjetju

JAMADA SKUPINA d.o.o.
Cesta k Tamu 12, 2000 Maribor

Hitri kontakt

 

 

 

 

najsplet.eu